Wszystkie badania wykonujemy w jednej placówce – na miejscu.

Badania wstępne

Badania wykonywane przed podjęciem pracy.

Badania okresowe

Badania powtarzane co kilka lat w zależności od zajmowanego stanowiska.

Badania kontrolne

Badania wykonywane przed powrotem do pracy po zwolnieniu lekarskim, trwającym dłużej niż 30 dni.

Badania sanitarno - epidemiologiczne

Są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

Badania dla kierowców

Badania do prawa jazdy Kat. A i B obejmują:

 • Badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców.
 • Badanie okulistyczne.
 • Poziom glukozy we krwi (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem).

Badania do prawa jazdy Kat. C i D obejmują:

 • Badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców.
 • Badanie okulistyczne.
 • Badanie neurologiczne.
 • Badanie laryngologiczne.
 • Badanie psychologiczne (psychotechnika).
 • EKG powyżej 50 roku życia.
 • Poziom glukozy we krwi (na badanie należy zgłosić się na czczo tzn. nie pić słodzonych napojów, soków oraz nie jeść min. 3 godziny przed badaniem).

Stanowiska

Wykonujemy kompleksowo badania między innymi na stanowiska:

 • Przy komputerze.
 • Kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Operatorów dźwigów.
 • Wózków akumulatorowych.
 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów.
 • W narażeniu na promieniowanie jonizujące.
 • Maszynistów kolejowych.

Zakres badań

W placówce można wykonać badania:

 • Laboratoryjne z krwi i moczu.
 • EKG.
 • RTG.
 • Konsultacje lekarzy specjalistów.
 • Badania spirometryczne.
 • Badania audiometryczne.
 • Badania psychotechniczne.

Dokumenty

Przychodząc na badania z zakresu medycyny pracy należy zabrać:

 • Skierowanie na badania medycyny pracy zlecone przez pracodawcę, które jest konieczne do uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy.
 • Dowód tożsamości ze zdjęciem.

Pracownia badań psychotechnicznych

W nowocześnie wyposażonej Pracowni Badań Psychotechnicznych psycholog przeprowadza badania psychotechniczne kierowców wszystkich kategorii, kandydatów na kierowców, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz operatorów maszyn i wózków widłowych.

W Pracowni wykonywane są też badania:

 • osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • inspektorów transportu drogowego
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora i komornika
 • kuratorów sądowych
 • detektywów
 • strażników gminnych/miejskich.