Pod zarządem spółki Ares Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 2004 r.

Siedziba przychodni mieści się w byłych Zakładach Łódzkiej Spółdzielni Cukierniczej Rusałka na II piętrzę, przy ulicy Obywatelskiej 102/104, co daję dogodny dojazd z prawie każdej części Łodzi.

Na terenie obiektu znajduje się duży bezpłatny parking.

Jesteśmy przychodnią dostosowaną do osób niepełnosprawnych.